Tenda / Tienda / Shop

es venen RALLS / se venden ATARRAYAS
Ralls de cadena...si o no?

Des del punt de vista de la comoditat i la fiabilitat en la llançà, el Rall amb cadena és el millor que hi ha. Aquest tipus de Rall s'enllestix molt fàcil i ràpidament (la cadena és impossible que s'enredre, cosa que és molt probable que passe amb el cordó amb ploms) i el llançament també és més efectiu, al ser més flexible la cadena.

Des del punt de vista de la durabilitat, la corrossió de l'acer depén de diversos factors i principalment de la presència d'altres metalls, pesticides, fums i humitat. Amb el rall ben rentart i sec i dins d'una bossa o altre recipient ben sec, el procés de corrossió és molt dèbil.

En conclusió ... Ralls amb cadena SI!!!

Per a comprar Ralls de cadena 

Desde el punto de vista de conveniencia y confianza en el lance la Atarraya con cadena es lo mejor que hay. La Atarraya con cadena se prepara muy fácilmente (la cadena es imposible enrede, es muy probable que con el cordón y plomo, esto pase) y también es más eficaz, por ser más flexible la cadena en el lanzamiento.

Desde el punto de vista de la durabilidad, la corrosión del acero depende de varios factores y principalmente de la presencia de otros metales, pesticidas, humos, gases y humedad. Con la Atarraya bien limpia y seca y guardada en el interior una bolsa u otro recipiente cerrado, el proceso de corossión es muy débil.

Como conclusión ... ¡¡¡Atarrayas con cadena SÍ!!!

Para comprar Atarrayas de cadena

No hay comentarios:

Publicar un comentario