Tenda / Tienda / Shop

es venen RALLS / se venden ATARRAYAS
Noves Llicències. PER FI

Després de molts anys d'incomprensió, furtivisme forçat i denúncies per parar un carro, la Conselleria va a donar noves llicències per poder pescar amb Rall. A partir del 26 de Maig passat i principalment complint 3 requisits: 1-estar empadronat al país valencià 2- ser major de 16 anys 3-pertanyer a una associació que l'objectiu principal siga la conservació de les arts tradicionals de pesca.

Per més informació http://www.agricultura.gva.es/web/c/document_library/get_file?uuid=ec6e0dfa-cb14-490f-898e-c1b97724a0ab&groupId=16

Una associació que complix amb açò és APARCOVA
Es podeu inscriure a www.aparcova.es també tenen facebook
La cuota és de 50€ per 2 anys
L'ingrés es farà a Rural caixa 3082 1118 45 5174646116
I després enviar-los certificat d'empadronament/fotocòpia DNI/fotocòpia de l'ingrés
Ells tramiten la llicència (es fan càrrec de tot)

No hay comentarios:

Publicar un comentario