Tenda / Tienda / Shop

es venen RALLS / se venden ATARRAYAS
Es pot Tirar el Rall sense agafar-lo amb les dents?
el Rall es pot tirar perfectament, i obrir completament, de manera fàcil, sense agafar-lo amb les dents (també els grans, com el del video, de 15pams / 6'00mts de diàmetre). La substitució de la plomà per una cadena facil·lita l'obertura. A les imatges i vídeo vos mostre com enllestir el Rall a "la manera valenciana" sense sostindre'l amb les dents.

La Atarraya se puede lanzar y abrir completamente, de forma fácil, sin cogerlo con los dientes (también las grandes, cómo la del video, de 6'00mts de diámetro). La sustitución de la plomada por una cadena facilita la abartura. En las imágenes y vidoe os muestro cómo preparar la atarraya a "la manera valenciana" sin sujetarla con las dientes.

The Atarraya can be launched and fully open, easily, without subjecting your teeth (like the video, 6'00mts in diameter). In images and vidoe I show you how to prepare the cast net "as Valencian mode" without subjecting with your teeth.

comprar / buy  RALLS / atarrayas

Fotos RALL 2ª part


Segona entrega de la col.lecció de fotografies del fotògraf Voro Sendra realitzades durant els concursos organitzats per l'associació de pescaors en rall de la comunitat valenciana APARCOVA

Segunda entrega de la colección de fotografías del fotógrafo Voro Sendra realizadas durante los concursos organizados por la asociación de pescadores en atarraya de la comunidad valenciana APARCOVA

Second set of collection of photos of the photographer Voro Sendra made in competitions organized by the cast-net fishermen's association in valencia